ITEM METADATA RECORD
Title: Dialectlexicografie in de zuidelijke Nederlanden: een bibliografie van de regionale en plaatselijke woordenboeken
Authors: Van Keymeulen, Jacques ×
Keulen, Ronny
Swanenberg, Jos
Van de Wijngaard, Ton #
Issue Date: 2007
Series Title: Handelingen van de Koninklijke commissie voor toponymie en dialectologie vol:79 pages:399-428
ISSN: 0774-8396
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Formal and Computational Linguistics (ComForT), Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.