ITEM METADATA RECORD
Title: Financiële en administratief-boekhoudkundige contacten tussen laatmiddeleeuwse Brabantse centrale instellingen. Het voorbeeld van de Rekenkamer en de Algemeen-Ontvangerij
Authors: Aerts, Erik # ×
Issue Date: 1980
Publisher: Het Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig genootschap van Vlaams-Brabant
Series Title: Eigen Schoon en de Brabander vol:63 issue:3-4 pages:149-175
ISSN: 2031-342X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Early Modern History (15th-18th Centuries), Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.