ITEM METADATA RECORD
Title: De monetaire circulatie van de Bourgondische Nederlanden in het midden van de 15de eeuw
Authors: Aerts, Erik
Issue Date: 1987
Publisher: Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën
Host Document: Album Carlos Wyffels. Aangeboden door zijn wetenschappelijke medewerkers. Offert par ses collaborateurs scientifiques pages:1-21
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Early Modern History (15th-18th Centuries), Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.