ITEM METADATA RECORD
Title: Kwaliteitsmanagement als innovatie in de lokale besturen in Vlaanderen
Authors: Van Roosbroek, Steven
Issue Date: 2008
Publisher: Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen
Abstract: Modellen en technieken binnen kwaliteitsmanagement worden steeds vaker gebruikt binnen lokale besturen in Vlaanderen. Dit eerste rapport binnen het vijfjarig project kwaliteit en innovatie in de Vlaamse lokale besturen dient als basis voor het uitvoeren van een surveyonderzoek bij de lokale besturen (gemeenten en OCMW’s) in de tweede helft van 2008. De in dit rapport beschreven innovatieliteratuur vormt hierbij een kader om de verspreiding van kwaliteitsmanagement te verklaren. Verder wordt een voorlopige stand van zaken opgemaakt van het gebruik van kwaliteitsmanagement in de publieke sector in Vlaanderen. In het vierde hoofdstuk wordt ingegaan op de impact en de succes- en slaagfactoren voor de introductie van kwaliteitsmanagement. Het rapport eindigt met een besluit dat de aanzet vormt voor het verdere onderzoeksproject.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Public Governance Institute

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Steven rapport SBOV-finaal.pdfRapport Published 893KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.