ITEM METADATA RECORD
Title: Boekbespreking: P. De Win, De schandstraffen in het wereldlijke strafrecht in de Zuidelijke Nederlanden van de Middeleeuwen tot de Franse Tijd bestudeerd in Europees perspectief, Brussel 1991, 276 p. [Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Letteren, 139]
Authors: Waelkens, Laurent
Issue Date: 1993
Series Title: Revue historique de droit français et étranger vol:71 pages:68
ISSN: 0035-3280
Publication status: published
KU Leuven publication type: RE
Appears in Collections:Research Unit Roman Law and Legal History

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.