ITEM METADATA RECORD
Title: De strafrechtelijke gevolgen van de uithandengeving en de behandeling van de zaak door de bijzondere kamers van de jeugdrechtbank en door het hof van assisen
Authors: Verstraeten, RaphaĆ«l ×
De Decker, Stef
Van hoogenbemt, Tim #
Issue Date: Jun-2008
Publisher: Intersentia
Series Title: Nullum Crimen: Tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht issue:3 pages:147-161
Abstract: De wetten van 15 mei en 13 juni 2006 voeren de meest ingrijpende wijzigingen door aan het principe van de uithandengeving sinds de techniek werd ingevoerd. Deze bijdrage focust op het procedureverloop na uithandengeving. Eerst worden de totstandkoming, de samenstelling en de bevoegdheid van de nieuwe bijzondere kamers bij de jeugdrechtbank belicht. Doordat het deze kamers zijn die uit handen gegeven minderjarigen berechten, en niet meer de correctionele rechtbank, kunnen meerderjarige en minderjarige beklaagden die betrokken zijn in eenzelfde zaak, voortaan niet meer voor dezelfde rechtbank komen. In dit verband verdient het vraagstuk van de samenhang bijzondere aandacht, net als het gezag van gewijsde en de eventuele kruisbestuiving tussen de verschillende bevoegde rechtbanken. Voor uit handen gegeven minderjarigen die niet-correctionaliseerbare misdaden hebben gepleegd, voorzag de wetgever niet in een analoog bijzonder hof van assisen. In maart 2008 besliste het Grondwettelijk Hof dat deze lacune ongrondwettelijk was. Aan het eind van deze bijdrage worden de implicaties hiervan behandeld.
ISSN: 1782-3447
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute of Criminal Law
Research Unit Criminal Law and Criminology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.