ITEM METADATA RECORD
Title: Het bier van Lier. De economische ontwikkeling van de bierindustrie in een middelgrote Brabantse stad (eind 14de-begin 19de eeuw)
Authors: Aerts, Erik
Issue Date: 1996
Publisher: Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België
Series Title: Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren vol:58, 161
Publication status: published
KU Leuven publication type: IBa
Appears in Collections:Early Modern History (15th-18th Centuries), Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.