ITEM METADATA RECORD
Title: De inhoud der rekeningen van de Brabantse algemeen-ontvangerij (1430-1440). Moeilijkheden en mogelijkheden voor het historisch onderzoek. Deel II
Authors: Aerts, Erik # ×
Issue Date: 1978
Series Title: Bijdragen tot de geschiedenis vol:61 issue:1-2 pages:13-95
ISSN: 0006-2286
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Early Modern History (15th-18th Centuries), Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.