ITEM METADATA RECORD
Title: Aanwending van rekeningen in het historisch onderzoek. Een gevalstudie: de centrale ontvangerij van Brabant (15de eeuw)
Authors: Aerts, Erik # ×
Issue Date: 1978
Series Title: Handelingen der Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Ges vol:32 pages:299-300
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Early Modern History (15th-18th Centuries), Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.