ITEM METADATA RECORD
Title: Boekbespreking: Dirk Heirbaut, Over lenen en families: een studie over de vroegste geschiedenis van het zakelijk leenrecht in het graafschap Vlaanderen (ca. 1000-1305), Brussel 2000, 258 p. [= Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, Nieuwe reeks, 2]
Authors: Waelkens, Laurent
Issue Date: 2002
Publisher: Kluwer
Series Title: Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis vol:80 pages:88-89
ISSN: 0040-7585
Publication status: published
KU Leuven publication type: RE
Appears in Collections:Research Unit Roman Law and Legal History

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.