ITEM METADATA RECORD
Title: Syntheserapport 2004. Thema I: het onderzoek van het huidig kwantitatief en kwalitatief patroon van de fysieke activiteit, de sportparticipatie, de fysieke fitheid en algemene gezondheid van de Vlaamse bevolking. Thema II: het in kaart brengen van de relatie tussen fysieke activiteit, sportparticipatie en fysieke fitheid enerzijds en gezondheid(saandoeningen) anderzijds op langere termijn bij de Vlaamse bevolking
Authors: Lefevre, Johan
Philippaerts, Renaat
Duquet, William
Matton, Lynn
Wijndaele, K
Duvigneaud, N
Thomis, Martine
Deriemaeker, P
Steens, Guido
Issue Date: 2004
Series Title: Intern rapport Steunpunt Sport, Beweging en Gezondheid
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Exercise Physiology Research Group
Faculty of Kinesiology and Rehabilitation Sciences - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.