ITEM METADATA RECORD
Title: De wijze waarop de verhoormethode kan bijdragen tot het verzamelen van waarheidsgetrouwe informatie
Authors: Vanderhallen, Miet
Matkoski, Sarah
Vervaeke, Geert
Issue Date: 2008
Publisher: Politeia
Host Document: Het analyseren van de geloofwaardigheid van verhoren: het gebruik van leugendetectiemethoden (Cahiers Politiestudies - 7) pages:17-33
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Research Unit Criminal Law and Criminology
Leuven Institute of Criminology (LINC)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.