ITEM METADATA RECORD
Title: Codex Sociale Zekerheid 2008
Editors: Simoens, Dries
Van Eeckhoutte, Willy
Van Limberghen, Guido
Van Steenberge, Josse
Issue Date: 2008
Publisher: die Keure
Abstract: Deze Codex bevat 78 nauwkeurig geselecteerde wetten en besluiten over het socialezekerheidsrecht, met vermelding van de wetsgeschiedenis. Wat de andere, niet-opgenomen wetten en besluiten betreft, wordt de datum, titel en vindplaats in het Belgisch Staatsblad weergegeven, alsmede de datum en de vindplaats van wijzigingen, aangebracht aan de artikelen.
ISBN: 978 90 8661 871 2
Publication status: published
KU Leuven publication type: IBe
Appears in Collections:Research Unit Labour and Social Security Law - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.