ITEM METADATA RECORD
Title: Boekbespreking: E.J.H. Schrage, Koop breekt geen huur: enkele grepen uit de geschiedenis van het geleerde recht inzake de gevolgen van de vervreemding van een verhuurde zaak, Deventer 1984, VII + 58 p. [Rechtshistorische Cahiers, 7]
Authors: Waelkens, Laurent
Issue Date: 1987
Series Title: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung vol:104 pages:886-887
ISSN: 0323-4096
Publication status: published
KU Leuven publication type: RE
Appears in Collections:Research Unit Roman Law and Legal History

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.