ITEM METADATA RECORD
Title: Wanneer 'liefde' toeslaat. Over geweld en onrecht in gezinnen
Editors: Dillen, Annemie
De Tavernier, Johan
Burggraeve, Roger
Hanssens, Jo
Pollefeyt, Didier
Issue Date: 2006
Publisher: Davidsfonds - Pax Christi Vlaanderen
Series Title: Pax Christi-Pocket 2006
Abstract: Geweld zit in eigen huis: een slogan die tot dusver taboe was in onze samenleving. Het ideaalbeeld van het perfecte gezin werkt verhullend. Stilaan wordt het stilzwijgen rond deze eeuwenoude problematiek doorbroken. 'Wanneer liefde toeslaat. Over geweld en onrecht in gezinnen' leert de lezer signalen van mishandeling zien en ermee omgaan. Geweld komt immers voor in alle lagen van de bevolking, in velerlei vormen en gradaties. Experts uit Vlaanderen en Nederland belichten telkens een welbepaald facet van de complexe thematiek: partnergeweld, kindermishandeling, relaties tussen broers en zussen, oudermishandeling, de ethische implicaties van huiselijk geweld, preventie en omgang met geweld... Daarbij doorprikken ze clichés als zouden mannen nooit slachtoffer zijn, of vrouwen geen fysiek geweld plegen en hun conflicten alleen maar uitpraten. Een modelantwoord bestaat niet. Dit boek wil het probleem zichtbaar én bespreekbaar maken, ervoor zorgen dat gezinnen opnieuw perspectieven krijgen voor een nieuwe start.
ISBN: 90-5826-170-0
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABe
Appears in Collections:Research Unit of Theological and Comparative Ethics
Research Unit of Pastoral and Empirical Theology
Didache. Faculty of Theology and Religious Studies Centre for Continuing Education

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Wanneer liefde toeslaat - 2006.PDF Published 3606KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.