ITEM METADATA RECORD
Title: Naar meer tolerantie voor doping in de sport? Een onderzoek bij eerstejaarsstudenten (1998-2006)
Authors: Vangrunderbeek, Hans ×
Tolleneer, Jan #
Issue Date: Mar-2008
Publisher: Peeters Publishers
Series Title: Ethische perspectieven: nieuwsbrief van het Overlegcentrum voor Ethiek vol:18 issue:1 pages:86-100
Abstract: Welke standpunten nemen universitaire studenten in tegenover de dopingproblematiek? Dit artikel beschrijft een onderzoek bij eerstejaarsstudenten van de opleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent in de jaren 1998-2006. Het onderzoek ging na (1) hoeveel aandacht studenten besteedden aan de dopingproblematiek, (2) wat hun standpunten waren in dit verband, en (3) welke argumenten ze gebruikten om hun mening te staven.
ISSN: 0778-6069
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Centre for the History of Sport and Kinesiology (-)
Policy in Sports & Physical Activity Research Group
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.