ITEM METADATA RECORD
Title: Monitor Diversiteit 2005: diversiteit als kwaliteitsaspect van de Nederlandse televisie
Authors: Koeman, Joyce ×
Peeters, Allerd
d'Haenens, Leen #
Issue Date: 2007
Publisher: Uitgeverij Boom
Series Title: Tijdschrift voor communicatiewetenschap vol:35 issue:2 pages:103-122
Abstract: Dit artikel schetst in hoeverre de publieke en commerciële televisiezenders in Nederland hun maatschappelijke verantwoordelijkheid als 'spiegel van de samenleving' weten te vertalen naar evenwichtige beeldvorming van verschillende groepen. De resultaten tonen een brede diversiteit aan, maar dit is geen garantie voor een evenwichtige (re)presentatie van de gehele samenleving.
ISSN: 1384-6930
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for Media Studies
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Tem...ugin-TCW_2007_035_002_002.pdf Published 471KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.

© Web of science