ITEM METADATA RECORD
Title: Monitoren van bebouwd erfgoed
Authors: Schueremans, Luc #
Issue Date: Jun-2008
Host Document: Verborgen monumenten: Kruisen en Kapellen vol:1 issue:1 pages:1-17
Conference: Verborgen monumenten: kruisen en Kapellen edition:1 location:Thorn, Netherlands date:2008-05-28
Abstract: Deze lezing start vanuit het (economisch) nut van preventief onderhoud en legt vervolgens de aandacht op de impact van monitoring op het restauratiegebeuren van gebouwd erfgoed. Monitoring als belangrijke deelcomponent van een proces naar het behoud van het gebouwde erfgoed wordt eerst globaal omschreven en gekaderd binnen preventief onderhoud en het volledige restauratie proces. Vervolgens wordt de aandacht verlegd naar de specificiteit van het dagonderwerp: kruisen en kapellen. Monitoring heeft een belangrijke technische component die op een competente wijze moet worden ingezet, noem het intelligent monitoren. Daarom wordt nagegaan welke technieken relevant, zinvol of zinloos zijn bij een monitoringproces voor dit type erfgoed. Omdat het Interreg IIIa-project “Verborgen monumenten: kruisen en kapellen” een eerste stap is in een veralgemening naar meer monumentaal erfgoed, worden ook andere technieken die daarop meer van toepassing zijn, belicht, geïllustreerd en getoetst op basis van hun meerwaarde binnen het proces naar behoud van het gebouwde erfgoed.
Description: Keynote lecture in het kader van het Eindsymposium van het Europees Interreg IIIA-project "Verborgen monumenten: kruisen en kapellen"
Publication status: published
KU Leuven publication type: IC
Appears in Collections:Department of Civil Engineering - miscellaneous
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Monitoring-gebouwd erfgoed-LS-Eindsymposium Thorn 2008-05-28.pdfmain article Published 1163KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.