ITEM METADATA RECORD
Title: Good Governance in de Vlaamse lokale besturen: een analyse van governance rankings
Authors: Van Roosbroek, Steven ×
Van Dooren, Wouter #
Issue Date: 2008
Publisher: The Integrated Faculty of Economics, Applied Economics and Business of the Association of K.U.Leuven
Series Title: Review of Business and Economics vol:53 issue:1 pages:35-55
Abstract: Vanuit verschillende hoeken wordt het belang van een goed functionerende publieke sector beklemtoond. Een goed functionerende overheid is in deze visie de sleutel tot een hogere economische groei, meer vertrouwen in de instellingen en lagere belastingen. Meer en meer trachten academici en practitioners de mate van goed bestuur te vatten in cijfers, ondermeer op basis van surveyonderzoek, mystery guest metingen of indices van objectieve indicatoren. Dit artikel brengt een aantal van deze meetsystemen voor de Vlaamse lokale besturen in kaart. Vervolgens onderzoeken we of de metingen betrouwbaar en valide zijn. Uit de correlatieanalyse blijkt dat de meetsystemen matig tot niet met elkaar samenhangen, ook al hebben zij soms expliciet dezelfde doelstelling. Daarna bespreken we de gevolgen van deze bevinding voor wetenschappers en beleidsmakers. Tevens worden mogelijke oplossingen geschetst voor dit meetprobleem.
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Public Governance Institute
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Good governance in Vlaamse lokale besturen - Van Roosbroek & Van Dooren.pdfArtikel Published 212KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.