ITEM METADATA RECORD
Title: Medische beslissingen bij het levenseinde
Authors: Anckaert, Luc
Issue Date: 2006
Publisher: LannooCampus
Host Document: Zorg op maat van de mens. Ethisch overleg en advies in het ziekenhuis pages:39-49
Abstract: Er wordt een overzicht gegeven van de verschillende medische beslissingen bij het levenseinde met aandacht voor prevalentie en omschrijving. Vervolgens worden ze alle benaderd en geëvalueerd vanuit het personalistische denken.
ISBN: 90-209-6721-5
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Institute of Philosophy - miscellaneous
Centre for Ethics, Social and Political Philosophy

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.