ITEM METADATA RECORD
Title: Zorg op maat van de mens. Ethisch overleg en advies in het ziekenhuis
Editors: Anckaert, Luc
Marcelis, Ludo
Contributors: Waterbley, Patrick
Brabant, Steven
Nagels, Werner
De Kegel, Dirk
Desmet, Stefaan
Lormans, Piet
Vercruyssen, Wim
Issue Date: 2008
Publisher: LannooCampus
Abstract: De medische mogelijkheden in het ziekenhuis kennen een zeer grote explosie. De dringende vraag die zich hierbij stelt, luidt hoe deze kansen kunnen worden afgestemd op het welzijn van de menselijke persoon. Vanuit vijftien jaar ervaring in concreet ethisch overleg in de
Medisch-Ethische Commissie willen de auteurs hun doordachte bevindingen presenteren aan een ruimer publiek. Het eigene van dit boek bestaat in het feit dat het geschreven is op het kruispunt tussen theorie en praktijk. Het boek opent met een voorstelling van de
werking van een medisch-ethische commissie. Daarna volgt een fundamentele reflectie over het christelijke personalisme dat in de instellingen van de Caritas-koepel wordt gebruikt bij de bespreking van ethische vragen. Vervolgens is er een sectie gewijd aan de vragen bij het levenseinde. Men vindt er een overzicht van de medische beslissingen bij het levenseinde maar ook concrete adviesteksten. Een volgend deel handelt over de patiëntenrechten en over de problematiek van de medische experimenten en de informed consent. Het geheel wordt afgerond met de relevante wetteksten.

Dit boek heeft een duidelijk doelpubliek voor ogen: artsen werkzaam in een ziekenhuis, leden van medisch-ethische commissies, huisartsen, maar ook expliciet verpleegkundigen en studenten.
ISBN: 978-90-209-6721-0
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABe
Appears in Collections:Institute of Philosophy - miscellaneous
Centre for Ethics, Social and Political Philosophy

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
00voorwerk.docinleiding van het boek Published 52KbMicrosoft WordView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.