ITEM METADATA RECORD
Title: Leven ondanks dood. Het passieverhaal volgens Johannes
Authors: Steegen, Martijn # ×
Issue Date: 2007
Publisher: Norbertijnenabdij Averbode
Series Title: Averbode vol:35 issue:2 pages:24-29
Abstract: Wanneer Jezus gekruisigd is, weet de johanneïsche lezer uit de vroegere uitspraken van Jezus in het evangelie dat opgeheven worden in de kruisiging eveneens het begin betekent van Jezus’ triomfantelijke terugkeer naar God. Tekenen van leven ontspruiten op de desolate plaats van Golgota. Een nieuwe gemeenschap wordt geboren, gesymboliseerd in de aanwezigheid van de moeder van Jezus en de geliefde leerling bij het kruis (19,26-27). Bloed en water vloeien als levengevende stromen uit de doorboorde zijde van Jezus (19,34). Omwille van de wijze waarop Johannes over de dood van Jezus spreekt, heeft zijn taal doorheen de eeuwen invloed gehad op het christelijk vertroostend spreken bij het verlies van nabestaanden en bij rouw. Jezus’ weg naar God is in feite een model voor de leerlingen zelf. Jezus vertelt hen dat Hij naar zijn Vader gaat om een verblijfplaats voor hen voor te bereiden (14,3): de dood wordt dus voorgesteld als een thuiskomen bij God.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Unit Biblical Studies
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Leven ondanks dood.pdfMain article Published 31KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.