ITEM METADATA RECORD
Title: De lever: hoeksteen bij multiorgaantransplantatie
Authors: Nevens, Frederik ×
Pirenne, Jacques #
Issue Date: 2002
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:58 issue:13 pages:903-908
Abstract: Insufficiëntie van één orgaan (bv. long- of hartinsufficiëntie) kan een levertransplantatie te risicovol maken. Soms is vervanging van de lever mogelijk, maar blijft de patiënt gehandicapt door de andere aandoening (diabetes/nierfalen).
Een gecombineerde transplantatie biedt een oplossing voor deze patiënten. De meest voorkomende vorm van gecombineerde transplantatie is deze van lever en nier. De resultaten zijn uitstekend. Patiënten met diabetes mellitus type 1 die een levertransplantatie ondergaan, zijn kandidaten voor een gecombineerde lever- en pancreastransplantatie. Bij portopulmonale hypertensie kan in selectieve gevallen een gecombineerde lever- en (hart-?) longtransplantatie gebeuren. Bij meerdere kinderen en volwassenen zijn reeds succesvol lever- en dunnedarmtransplantaties uitgevoerd.
In bepaalde gevallen kan gekozen worden voor "en bloc"-transplantatie van verschillende anatomisch aangrenzende organen waardoor de duur van de ingreep verminderd wordt (lever/pancreastransplantatie). Een bijkomend voordeel van een gecombineerde transplantatie is dat de lever de afstoting van een gelijktijdig getransplanteerd orgaan van dezelfde donor vermindert.
Een beperkende factor zijn de orgaantekorten. Bijgevolg moet verder intensief gezocht worden naar een verhoging van het aantal beschikbare organen.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory of Abdominal Transplantation
Hepatology
Laboratory of Nephrology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.