ITEM METADATA RECORD
Title: Het onderzoek van de tekenen van de tijd in het licht van het evangelie. De betekenis van het katholiek sociaal denken als onderscheidingsproces
Authors: Verstraeten, Johan # ×
Issue Date: 2006
Series Title: Collationes: Vlaams tijdschrift voor theologie en pastoraal vol:36 pages:291-302
Abstract: In dit artikel wordt aangetoond dat de sociale leer van de kerk geen 'leer' is, maar een onderscheidingsproces dat vertrekt van het sociale engagement, geïnspireerd wordt door verhaal en visie, en een semantische waakzaamheid aan de dag legt tegenover ideologieën.
ISSN: 0776-8354
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Unit of Theological and Comparative Ethics
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.