ITEM METADATA RECORD
Title: De implementatie van het gelijke onderwijskansendecreet: hoe scholen beleid in praktijk omzetten
Authors: Buvens, Ina ×
Verhoeven, Jef
Vanhoof, Jan
Van Petegem, Peter #
Issue Date: 2005
Conference: Belgisch-Nederlandse Onderwijsresearchdagen 2005 (ORD 2005) location:Gent: Universiteit Gent date:30 May - 1 June 2005
Abstract: This is a report on a study that investigated the quality of self-evaluations conducted in primary and secondary schools after the introduction of a national project to create more equal educational opportunities for the students. Answers are offered on a variety of questions: for instance, what did the schools do with the opportunities delivered by the new education policy; what did schools like (or did not like) of the new policy; how do they do the self-evaluation; who delivers the most important contribution to the effectiveness of school-based management and how effective is the school-based management. To answer these questions qualitative and quantitative methods were applied. Case studies of the process in 8 schools were made using the Grounded theory approach. Moreover, a survey was conducted in which nearly 600 school leaders were questioned on features of the school’s functioning that might affect the quality of self-evaluations. Among others, the following research questions were set forward: 1) Do Flemish schools for primary and secondary education meet the standards of high quality self-evaluations? (2) How do schools differ in this regard? (4) Which aspect of policy-making capacities during the self-evaluation process might serve as predictors of differences in quality indicators for self-evaluation?

In 2002 werd in Vlaanderen het gelijke onderwijskansenbeleid (GOK) ingevoerd. Hierdoor kregen heel wat scholen extra uren om aan gelijke onderwijskansen te werken. De manier waarop zij concreet met die GOK-uren omgingen, konden zij zelf invullen. Hiertoe kregen zij de nodige beleidsruimte. Daarnaast waren er een aantal stappen die iedere GOK-school moest doorlopen. In de paper gaan we na hoe het GOK-beleid in de scholen onthaald werd en hoe het werd geïmplementeerd. Uit deze bespreking zullen zowel knelpunten als succesfactoren naar voren komen, die ons in staat stellen een aantal mogelijke beleidslijnen voor de toekomst te formuleren.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
De implementatie van GOK paper ORD 17-05-2005 Gent.pdfOA article Published 143KbAdobe PDFView/Open
ORD2005GOKGent1 in.pdfOA article Published 111KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.