ITEM METADATA RECORD
Title: Ontwerp van een digitale beeldcomputer : bijzondere studie over de uitvoerbaarheid van lineaire beeldfilters in cascades van 3x3 secties
Authors: Van Daele, Jan
Issue Date: 1980
Description: Van Daele J., ''Ontwerp van een digitale beeldcomputer : bijzondere studie over de uitvoerbaarheid van lineaire beeldfilters in cascades van 3x3 secties'', Doctoraatsthesis toegepaste wetenschappen, faculteit geneeskunde, centrum voor menselijke erfelijkheid, K.U.Leuven, 171 pp., 1980, Leuven, Belgium.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:ESAT - PSI, Processing Speech and Images

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.