ITEM METADATA RECORD
Title: Een meetsysteem voor de acquisitie van ruimtelijke beelden, gebaseerd op niet-sequentiële belichtingscodering
Authors: Vuylsteke, Piet
Issue Date: Dec-1987
Description: Vuylsteke P., ''Een meetsysteem voor de acquisitie van ruimtelijke beelden, gebaseerd op niet-sequentiële belichtingscodering'', Doctoraatsthesis, faculteit toegepaste wetenschappen, K.U.Leuven, December 1987, Leuven, Belgium.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:ESAT - PSI, Processing Speech and Images

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.