ITEM METADATA RECORD
Title: An Information Theoretic Framework for Atlas-Based Brain Image Registration and Segmentation (Een informatie-theoretisch kader voor atlas-gebaseerde registratie en segmentatie van hersenbeelden)
Other Titles: An Information Theoretic Framework for Atlas-Based Brain Image Registration and Segmentation
Authors: D'Agostino, Emiliano
Issue Date: 24-May-2006
Description: D’Agostino E., ''An information theoretic framework for atlas-based brain image registration and segmentation'', Proefschrift voorgedragen tot het behalen van het doctoraat in de ingenieurswetenschappen, K.U.Leuven, May 2006, Leuven, Belgium.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:ESAT - PSI, Processing Speech and Images

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.