ITEM METADATA RECORD
Title: Inventarisatie en GIS-toepassing van beleidscartografie inzake milieu en stedenbouw - uitwerken voorbeeldproject 'vertaling van locatiegebonden VLAREM-richtlijnen naar digitale bestanden'
Authors: Vandevoort, C
Van Orshoven, Jos
Issue Date: 1999
Publisher: GfG/K.U.Leuven R&D i.o.v. Vlaamse Landmaatschappij Afdeling Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen. Niet gepubliceerd
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Division Forest, Nature and Landscape Research

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.