ITEM METADATA RECORD
Title: Ontwikkeling van een prototype van informatiesysteem voor de detectie van tegenstrijdigheden tussen beleidskartografie: GIS/VLAREM Plus
Authors: De Belder, Jan
Van Orshoven, Jos
De Gendt, T
Deketelaere, K
Issue Date: 2002
Series Title: Eindrapport van een onderzoek i.o.v. het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Ruimtelijke Planningen en de Vlaamse Landmaatschappij, Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Division Forest, Nature and Landscape Research

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.