ITEM METADATA RECORD
Title: Liefde, dood en eeuwig leven. De voetwassing in het Johannesevangelie als uitdagend voor-teken
Authors: Steegen, Martijn ×
Van Belle, Gilbert #
Issue Date: 2007
Publisher: Gooi en Sticht
Series Title: Schrift vol:39 issue:229 pages:23-26
Abstract: De liefde die Jezus voor mensen toont, is radicaal. Zijn handelingen worden niet altijd begrepen. Petrus blijkt niet goed raad te weten met een meester die de voeten van zijn leerlingen wast. Zoiets geeft aanstoot. En Jezus verwacht van zijn leerlingen dat ze zijn voorbeeld volgen!
ISSN: 0167-3114
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Unit Biblical Studies
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Schrift_De voetwassing als uitdagend voor-teken.pdfMain article Published 90KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.