ITEM METADATA RECORD
Title: Leven ondanks dood. Het passieverhaal volgens Johannes
Authors: Steegen, Martijn
Van Belle, Gilbert
Issue Date: 2007
Publisher: Altiora Averbode
Series Title: Averbodes Bijbelgidsen
Abstract: De dood stelt alles wat voorheen als vanzelfsprekend leek in vraag. Overtuigingen en zekerheden worden aan het wankelen gebracht. De ontreddering van de eerste leerlingen moet groot geweest zijn toen zij hun Meester aan het kruis genageld zagen. Op Goede Vrijdag vieren en herdenken christengemeenschappen de vernederende kruisdood van Jezus. Tijdens de dienst lezen ze het Passieverhaal volgens Johannes. In dit boek onderzoeken beide auteurs de betekenis die de evangelist Johannes aan de kruisdood van Jezus in zijn evangelieboek toekent. Een vreemde paradox kenmerkt het evangelie vanaf het begin. Temidden van alle geweld, onrecht en vernedering dat Jezus wordt aangedaan, blijft hij zijn waardigheid als Zoon van God bewaren. Zijn kruisdood betekent een bron van eeuwig leven voor al wie tot geloof in hem komt. Het kruis wordt voor de christen een teken van eeuwig leven.
ISBN: 978-90-317-2465-9
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Unit Biblical Studies

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
MyLirias_Leven ondanks dood.pdfInhoudstafel Published 68KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.