ITEM METADATA RECORD
Title: Talmen met het instellen van een rechtsvordering of met een deskundigenonderzoek, bekeken vanuit de schadebeperkingsplicht. Noot onder Pol. Brussel 11 oktober 2007
Authors: Simoens, Dries # ×
Issue Date: 2008
Publisher: Kluwer
Series Title: Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht / Revue générale de droit civil issue:4 pages:225-226
Abstract: Schade en schadeloosstelling - Compensatoire intresten Berekening van de termijn - Weerslag van de passieve houding van zowel het slachtoffer als de pleger van de onrechtmatige daad - Mogelijkheid van de schadeverwekker om in de tussentijd de fondsen te behouden en te beleggen
ISSN: 0775-2814
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit Labour and Social Security Law - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.