ITEM METADATA RECORD
Title: De effecten van leerling-, klas- en schoolkenmerken op wiskundeprestaties: Op zoek naar een verklaring van de variantie in Vlaamse TIMSS-R data
Authors: Van den Broeck, Ann
Van Damme, Jan #
Issue Date: 2002
Publisher: Universiteit Antwerpen
Host Document: Onderwijsonderzoek in Nederland en Vlaanderen. Proceedings van de 29ste Onderwijs Research Dagen. pages:174-175
Conference: Onderwijs Research Dagen edition:29 location:Antwerpen date:2002
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Education and Training
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.