ITEM METADATA RECORD
Title: Het effect van scholen secundair onderwijs op de loopbaan van jongeren in het hoger onderwijs
Authors: Pustjens, Heidi ×
Van Damme, Jan #
Issue Date: May-2002
Publisher: Universiteit Antwerpen
Host Document: Onderwijsonderzoek in Nederland en Vlaanderen. Proceedings van de 29ste Onderwijs Research Dagen pages:181-183
Conference: Onderwijs Research Dagen edition:29 date:May 2002
Publication status: published
KU Leuven publication type: IMa
Appears in Collections:Education and Training
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.