ITEM METADATA RECORD
Title: De commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer: Tussen droom en daad staan er niet alleen wetten in de weg, maar vooral praktische problemen
Authors: De Bot, Dirk # ×
Issue Date: 2003
Publisher: Kluwer
Series Title: Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht / Revue générale de droit civil vol:2003 pages:384-402
ISSN: 0775-2814
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit KU Leuven Centre for IT & IP Law (CiTiP)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.