ITEM METADATA RECORD
Title: Referentiecentrum voor het chronische vermoeidheidssyndroom (CVS): Een terugblik op drie jaar ervaring en gedachten over de toekomst
Authors: Van Houdenhove, Boudewijn ×
Van Wambeke, Peter
Blockmans, Daniel Engelbert #
Issue Date: 2005
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:61 issue:18 pages:1264-1271
Abstract: Onze ervaring met drie jaar werking van het referentiecentrum voor het chronische-vermoeidheidsyndroom(CVS) van de Universitaire Ziekenhuizen Leuven wordt besproken. Meer dan 700 patiënten met langdurige vermoeidheids- en pijnklachten werden in ons centrum multidisciplinair gescreend. Hiervan volgde een 300-tal gediagnosticeerde CVS-patiënten een cognitief-gedragstherapeutisch en revalidatiegeoriënteerd programma in het UZ Pellenberg.
De lange wachtlijsten, de hoge administratieve belasting, de gebrekkige mogelijkheden tot ondersteuning van de werkhervatting en de organisatie van een langetermijnbegeleiding bleken belangrijke knelpunten te zijn.
Een preliminaire therapeutische outcomestudie stemt ons voorzichtig optimistisch, op het vlak van zowel een verbeterd psychosociaal als lichamelijk functioneren van de betrokken patiënten. Bijkomend werden in ons centrum ook twee gerandomiseerde, placebogecontroleerde, dubbelblinde cross-overonderzoeken verricht, met respectievelijk laaggedoseerde corticosteroïden en methylfenidaat.
Naast verder wetenschappelijk onderzoek, hebben de CVS-referentiecentra in de toekomst een belangrijke rol te vervullen bij het optimaliseren van een realistische en pragmatische zorg voor het toenemend aantal patiënten dat geïnvalideerd is door "onverklaarde" (maar vermoedelijk stressgebonden) pijn- en uitputtingssyndromen.
ISSN: 0371-683X
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory for Clinical Infectious and Inflammatory Disorders
Research Group Psychiatry
Physical Medicine and Revalidation Section (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.