ITEM METADATA RECORD
Title: Arteriitis temporalis en polymyalgia rheumatica: klinisch beeld en diagnose
Authors: Blockmans, Daniel Engelbert # ×
Issue Date: 2005
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:61 issue:5 pages:386-392
Abstract: In dit artikel wordt nader ingegaan op het klinisch beeld en de diagnostiek van arteriitis temporalis en polymyalgia rheumatica. Men zal aan de diagnose "arteriitis temporalis" denken bij een oudere patiënt met onverklaarde hoofdpijnklachten, visusstoornissen, koorts, algemene achteruitgang en een duidelijk inflammatoir bloedbeeld. Men zal steeds trachten een bioptisch bewijs te verkrijgen door het verrichten van een a.-temporalisbiopsie. Andere diagnosemogelijkheden zijn echografie van de aa. temporales en de positronemissietomografie. De diagnostische criteria voor polymyalgia worden beschreven, evenals de mogelijke beeldvorming bij deze aandoening en de differentiaaldiagnose.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory for Clinical Infectious and Inflammatory Disorders
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.