ITEM METADATA RECORD
Title: Calcifylaxis zonder ernstig nierfalen
Authors: Geerts, T ×
Huygens, S
Van de Casteele, S
Steenkiste, E
Blockmans, Daniel Engelbert #
Issue Date: 2005
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:61 issue:5 pages:346-351
Abstract: Calcifylaxis is een aandoening van de kleine tot middelgrote bloedvaten waarbij calcificatie optreedt van de media met intimaproliferatie, fibrose en trombose. Het syndroom is zeldzaam en komt vooral, maar niet uitsluitend, voor bij patiënten met nierfalen.
Het klinisch beeld kenmerkt zich door ischemie en necrose van de huid, het subcutane vet, de viscerale organen en de skeletspieren. De morbiditeit en de mortaliteit zijn hoog ten gevolge van pijn, infectie en orgaanfalen.
Naast een verhoogd calcium-fosfaatproduct werden een aantal bijkomende risicofactoren beschreven, maar de pathogenese is nog grotendeels ongekend.
De diagnose wordt meestal op klinische basis gesteld en door middel van een biopsie bevestigd.
De behandeling bestaat voornamelijk uit een goede wondzorg en een supportieve behandeling, naast het vermijden en corrigeren van uitlokkende factoren.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory for Clinical Infectious and Inflammatory Disorders
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.