ITEM METADATA RECORD
Title: ACE-gen en aeroob vermogen
Authors: Defoor, Johan ×
Martens, Kevin
Matthijs, Gert
Schepers, Dirk
Vlietinck, Robert
Fagard, Robert
Vanhees, Luc #
Issue Date: Feb-2007
Publisher: Standaard Uitgeverij
Series Title: Tijdschrift voor Kinesitherapie vol:2 issue:1 pages:3-7
Abstract: Genetische variatie draagt in belangrijke mate bij tot de individuele variatie in prestatievermogen en het effect van fysieke training. In deze studie werd de invloed van het angiotensine converterend enzym (ACE) gen insertie/deletie (I/D) polymorfisme op het aeroob vermogen en de trainingsrespons bestudeerd in 933 patiënten met ischemisch hartlijden (IHL) uit de CAREGENE studie. Na drie maanden training was het aeroob vermogen in deze patiënten met 24% gestegen waarbij de respons op training door het ACE I/D polymorfisme bleek te worden beïnvloed. Het trainingseffect was namelijk meer uitgesproken in patiënten met het ACE II genotype dan in dragers van het D-allel. dit houdt concreet in dat het maximale voordeel dat patiënten met IHL uit een trainingsprogramma kunnen halen mede door het ACE gen I/D-polymorfisme wordt bepaald. Het aeroob vermogen voor aanvang van het trainingsprogramma was niet afhankelijk van deze variatie.
ISSN: 1782-7868
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group for Cardiovascular and Respiratory Rehabilitation
Clinical Genetics Section (-)
Department of Rehabilitation Sciences - miscellaneous
Hypertension and Cardiovascular Epidemiology
Department of Human Genetics - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.