ITEM METADATA RECORD
Title: Is atherosclerose een infectieziekte?
Authors: VERMANDER, D ×
Blockmans, Daniel Engelbert #
Issue Date: 2000
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:56 issue:2 pages:94-100
Abstract: Atherosclerose is een inflammatoire aandoening van de vaatwand. Chronische infecties zijn vermoedelijk betrokken in deze ontstekingsreactie.

In dit verband zijn er sterke vermoedens - zowel uit sero-epidemiologische, elektronenmicroscopische, microbiologische, dierexperimentele als klinische studies - dat Chlamydia pneumoniae in het atherosclerotisch proces een rol zou spelen, en dit via multipele aangrijpingspunten. De eerste (kleinschalige) antibiotica-interventiestudies brengen bemoedigende resultaten, maar wachten op bevestiging door grotere studies.
Voor andere infectieuze agentia, zoals de cytomegalo- en herpes-simplexvirussen, is er vermoedelijk ook een rol weggelegd, maar niet meer voor Helicobacter pylori.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory for Clinical Infectious and Inflammatory Disorders
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.