ITEM METADATA RECORD
Title: Nieuwe inzichten in idiopathische pulmonale fibrose
Authors: Hermans, Greet ×
DEMEDTS, MG #
Issue Date: 2001
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:57 issue:11 pages:771-781
Abstract: Idiopathische pulmonale fibrose (IPF) is een specifieke vorm van idiopathische interstitiële pneumonie (IIP), die zelf behoort tot de groep van interstitieel longlijden (ILD) van onbekende etiologie. De klinische entiteit IPF wordt histopathologisch gekenmerkt door "usual interstitial pneumonia" (UIP). IPF komt voornamelijk voor op hogere middelbare leeftijd, verloopt klinisch sluipend en heeft een slechte prognose. De huidige therapie heeft slechts minimaal effect en belangrijke bijwerkingen.
Recentelijk zijn een aantal belangrijke consensusrapporten over het beleid van IPF verschenen die o.a. benadrukt hebben dat er voor de toekomst dringend nood is aan gerandomiseerde en placebogecontroleerde multicentrumstudies om nieuwe therapeutische strategieën in te schatten.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory for Clinical Infectious and Inflammatory Disorders
Laboratory of Intensive Care Medicine
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.