ITEM METADATA RECORD
Title: Idiopathische T-helper lymfocytopenie
Authors: Hermans, Greet ×
Blockmans, Daniel Engelbert
BOCKAERT, j
Bobbaers, Herman #
Issue Date: 1998
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:54 issue:6 pages:408-412
Abstract: Idiopathische T-helper lymfocytopenie is een zeldzame afwijking die voor het eerst begin de jaren '80 werd beschreven als gevolg van toegenomen onderzoek van de cellulaire immuniteit in het begin van de aidsepidemie.
De kliniek is zeer wisselend van asymptomatisch tot een op aids gelijkend ziektebeeld. De etiologie is nog niet gekend. Een infectieus agens is echter weinig waarschijnlijk. Idiopathische T-helper lymfocytopenie dient overwogen te worden bij patiënten met opportunistische infecties zonder duidelijke oorzaak.
De criteria voor idiopathische T-helper lymfocytopenie zoals vastgelegd door de Centers for Disease Control (CDC) dienen evenwel scherper geformuleerd te worden.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory for Clinical Infectious and Inflammatory Disorders
Laboratory of Intensive Care Medicine
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.