ITEM METADATA RECORD
Title: Antiretrovirale therapie bij volwassenen: status anno 1997
Authors: Van Wijngaerden, Eric # ×
Issue Date: 1998
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:56 issue:3 pages:783-788
Abstract: De afgelopen jaren werd op basis van nieuwe inzichten in de pathogenese van HIV, het gebruik van een nieuwe methode voor het opvolgen van de infectie (de "viral load") en het ter beschikking komen van nieuwe antiretrovirale middelen de therapeutische benadering van HIV-infectie grondig gewijzigd. Vroeger werd vrij laat in het verloop van de infectie met monotherapie behandeld. Nu is combinatietherapie, meestal bestaande uit 3 geneesmiddelen, de standaardbehandeling geworden en wordt deze vroeger in het ziekteverloop ingeschakeld. Deze combinatietherapie heeft een sterker antiviraal effect, veroorzaakt een meer uitgesproken immunologische verbetering en verbetert de ziektevrije overleving op korte termijn. De hoop bestaat dat dit ook op langere termijn het geval zal zijn. Of HIV-infectie inderdaad een "chronische aandoening" zal worden waarmee men blijft leven of zelfs genezen kan worden, dient nog bewezen te worden.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory for Clinical Infectious and Inflammatory Disorders
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.