ITEM METADATA RECORD
Title: On ne se jouera pas du divorce: echtscheiding in de 19de eeuw in het licht van de echtscheidingspraktijk te Brugge
Authors: Matthijs, Koenraad ×
Meulders, Carine #
Issue Date: 1996
Series Title: Belgisch tijdschrift voor nieuwste geschiedenis vol:26 issue:3-4 pages:65-103
Abstract: Tijdens de periode 1865-1914 is de echtscheidingswetgeving één van de meest omstreden hoofdstukken van de Code Civil. De wetgever erkent wel de noodzaak van de echtscheiding maar vreest tegelijk mogelijk rechtsmisbruik en daarmee samenhangend de sociale ontwaarding van het huwelijk. Dergelijke ambivalentie tekent niet alleen de wetgeving maar ook de procedure en de echtscheidingspraktijk. Want het recht verschijnt hier in eerste instantie als een strategie ter bescherming en beveiliging van de hooggewaardeerde instelling van het Huwelijk.
ISSN: 0035-0869
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
On ne se jouera pas du divorce.pdfmain article Published 2111KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.