ITEM METADATA RECORD
Title: Van de stam naar de straten van Paramaribo, gedetineerde Marrons en hun criminele loopbaan
Authors: Van Hellemont, Elke # ×
Issue Date: 12-Dec-2007
Series Title: Recht der werkelijkheid: tijdschrift voor de sociaal-wetenschappelijke bestudering van het recht vol:28 issue:2 pages:25-48
Abstract: Elke Van Hellemont buigt zich over de criminaliteit onder de Marrons, de oorspronkelijke binnenlandbewoners van Suriname. Wat zijn de oorzaken van hun oververtegenwoordiging in Surinaamse gevangenissen? Van Hellemont gaat aan de hand van concepten uit Agnew's General Strain Theory op zoek naar de antwoorden en komt tot nieuwe inzichten. Straatcodes en rapmuziek blijken een belangrijke rol te spelen bij de gedetineerden, die zij typeert als regelovertreders, "wannebe's" en navolgers.
ISSN: 1380-6424
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Leuven Institute of Criminology (LINC)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.