ITEM METADATA RECORD
Title: Oordelen volgens de eer en de waardigheid van het beroep: analyse van de 'zware' tuchtrechtelijke beslissingen in de periode 1990-1999 door de Raden van beroep van de Orde van geneesheren
Authors: Nys, Herman ×
Van Bael, Iris
Mokos, Panayota
Schepers, Rita #
Issue Date: 2002
Publisher: Intersentia
Series Title: Rechtskundig Weekblad vol:65 issue:39 pages:1445-1458
Description: Afdeling Sociologie van gezin, bevolking en gezondheidszorg. Interfacultair centrum voor Biomedische ethiek en recht.
ISSN: 1782-3463
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:LUCAS - Centre for Care Research and Consultancy
Centre for Sociological Research
Interfaculty Centre for Biomedial Ethics and Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.