ITEM METADATA RECORD
Title: De farmacologische modulatie van de erectie
Authors: Vanderschueren, Dirk ×
Enzlin, Paul
Demyttenaere, Koen #
Issue Date: 1999
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:55 issue:23 pages:1703-1708
Abstract: Farmacologische modulatie van erectie betekent essentieel het beïnvloeden van de contractie en relaxatie van de gladde spieren in de zwellichamen en kurkentrekkerarteriën van de penis die aan de basis liggen van een erectie.

Deze beïnvloeding kan theoretisch op drie niveaus gebeuren. In eerste instantie is interferentie mogelijk enerzijds met de externe neurogene controle van de gladde spiervezels en/of anderzijds met de paracriene regulatie via het endotheel dat de lacunaire ruimten bekleedt. In tweede instantie kunnen farmaca interfereren met de synthese en/of afbraak van boodschappermoleculen zoals cAMP en cGMP, die worden aangemaakt in respons op de hierboven vermelde externe regulerende invloeden. Ten slotte berust de relaxatie van de gladde spiervezels in de penis essentieel op een daling van het intracellulair calcium voornamelijk als gevolg van een verminderde instroom van calcium in deze spiercellen, hetgeen gekoppeld is aan een verhoogde actieve instroom van K+ via specifieke kanalen. Theoretisch is ook met dit derde niveau interferentie mogelijk.

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de theoretische en verworven mogelijkheden van farmacologische modulatie van de erectie.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Interfaculty Institute for Family and Sexuality Sciences (-)
Clinical and Experimental Endocrinology
Research Group Psychiatry
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.