ITEM METADATA RECORD
Title: Topics in enterale voeding in de intensievezorgafdeling
Authors: Wilmer, Alexander ×
Bobbaers, Herman #
Issue Date: 2001
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:57 issue:2 pages:146-152
Abstract: Indien er geen contra-indicaties zijn, zou bij de kritiek zieke patiënt enterale voeding altijd de voorkeur boven parenterale voeding moeten genieten. Tot nu toe werden onvoldoende studies gepubliceerd om vroegtijdige enterale voeding, d.w.z. binnen de eerste 24 uur na opname, als algemene regel aan te bevelen. Vroegtijdige immunonutritie lijkt veelbelovend voor patiënten voor wie een verblijf van meer dan 5 dagen op een intensievezorgafdeling verwacht wordt. Het gebruik van een gestandaardiseerd voedingsprotocol om EV op te starten is zinvol. Welke het beste opstartschema is blijft evenwel onduidelijk.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory for Clinical Infectious and Inflammatory Disorders
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.