ITEM METADATA RECORD
Title: Preventie van gastro-intestinale ulcera in de inwendige geneeskunde. Deel I: preventie van stressulcera op intensieve-zorgenafdelingen
Authors: Wilmer, Alexander ×
Bobbaers, Herman #
Issue Date: 1998
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:54 issue:13 pages:950-957
Abstract: Stressulcera zijn een frequent voorkomende verwikkeling bij de kritiek zieke patiënt. Zonder medicamenteuze profylaxe bedraagt de incidentie van klinisch belangrijke bloedingen uit deze stressulcera 2-6% met een mortaliteit van 48-64%. Met medicamenteuze profylaxe daalt de incidentie met 50%.
De belangrijkste risicofactoren voor een bloeding uit stressulcera zijn kunstmatige ventilatie en coagulopathieën.
Voor de preventie heeft men de keuze tussen histamine-2-receptorantagonisten (H2-RA) en sucralfaat. Ten opzichte van sucralfaat, hebben H2-RA een voordeel bij de preventie van bloedingen. Ten opzichte van H2-RA, lijkt sucralfaattoediening met een iets lagere incidentie van nosocomiale pneumonie gepaard te gaan.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory for Clinical Infectious and Inflammatory Disorders
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.